L’aerolínia espanyola Vueling rep una sanció de 90.000 euros per incomplir els estàndards d’accessibilitat en el seu lloc web.

La companyia aèria Vueling ha sigut sancionada amb una multa de 90.000 euros per no complir amb els requisits d’accessibilitat web. La denúncia va ser presentada per un usuari amb discapacitat visual que va tindre dificultats per a accedir a la pàgina web de l’empresa. Segons la normativa vigent, totes les pàgines web d’empreses i organismes públics han de ser accessibles per a totes les persones, independentment de les seues capacitats.

Un avió de la companyia aèria Vueling.

L’accessibilitat web és un dret fonamental que garanteix la inclusió plena i equitativa de totes les persones en la societat. Una pàgina web accessible és aquella que pot ser utilitzada per qualsevol persona, independentment de la seua discapacitat, per a accedir als serveis i continguts que ofereix. Per a això, és necessari complir amb uns certs requisits tècnics que permeten a les persones amb discapacitat visual, auditiva, cognitiva o motora accedir a la informació i utilitzar els serveis de manera autònoma i sense barreres.

L’incompliment dels requisits d’accessibilitat web no sols vulnera els drets de les persones amb discapacitat, sinó que també pot implicar sancions econòmiques importants, com en el cas de Vueling. A més, una pàgina web no accessible pot afectar negativament la imatge i reputació d’una empresa, ja que mostra una falta de compromís amb la igualtat d’oportunitats i la inclusió social.

És fonamental que les empreses i organismes públics s’asseguren que els seus llocs web siguen accessibles per a totes les persones i complisquen amb la normativa vigent. *Per a *això, *existeixen *diverses *eines i *serveis que *permeten *avaluar i *millorar l’*accessibilitat web, *així *com *guies i *manuals que proporcionen *orientació i *bones *pràctiques. L’accessibilitat web no sols és un requisit legal, sinó també un compromís ètic i social que beneficia a tota la societat.