Com millorar l’accessibilitat digital en les xarxes socials

Les xarxes socials són una eina important per a les empreses i institucions, però sovint s’oblida que han de ser accessibles per a totes les persones, independentment de les seues discapacitats. En aquest article, explorarem diferents maneres en què les xarxes socials poden ser més accessibles per a persones amb discapacitats.

  1. Utilitzar descripcions d’imatges en les publicacions

Les descripcions d’imatges són textos alternatius que es poden afegir a les imatges que es publiquen en les xarxes socials. Aquests textos descriuen la imatge perquè les persones amb discapacitats visuals puguen comprendre el que s’està mostrant. En utilitzar descripcions d’imatges, les empreses i institucions poden garantir que el seu contingut siga accessible per a totes les persones.

  1. Assegurar que els vídeos tinguin subtítols i transcripcions

Els vídeos que es publiquen en les xarxes socials han de tindre subtítols i transcripcions perquè les persones amb discapacitats auditives puguen comprendre el contingut. Els subtítols són textos que es mostren a la part inferior del vídeo i descriuen el que es diu. Les transcripcions són documents escrits que contenen tot el que es diu en el vídeo. En assegurar-se que els vídeos tinguin subtítols i transcripcions, les empreses i institucions poden fer que el seu contingut siga accessible per a totes les persones.

  1. Utilitzar un contrast de colors adequat

El contrast de colors és important per a les persones amb discapacitats visuals. Si els colors utilitzats en les publicacions tenen un contrast inadequat, les persones amb discapacitats visuals poden tindre dificultats per a llegir el contingut. Les empreses i institucions han de assegurar-se que els colors utilitzats en les publicacions tinguin un contrast adequat per a garantir que el contingut siga accessible per a totes les persones.

  1. Assegurar que els enllaços siguen descriptius

Els enllaços que s’utilitzen en les publicacions han de ser descriptius perquè les persones amb discapacitats visuals puguen comprendre el contingut. Els enllaços han de descriure el contingut de la pàgina a la qual s’està enllaçant. Per exemple, en lloc d’utilitzar un enllaç que diga “feu clic ací”, s’ha d’utilitzar un enllaç que descriu el contingut de la pàgina a la qual s’està enllaçant, com “llegiu el nostre article sobre accessibilitat digital”. En assegurar-se que els enllaços siguen descriptius, les empreses i institucions poden fer que el seu contingut siga accessible per a totes les persones.

En conclusió, l’accessibilitat digital en les xarxes socials és crucial per a garantir que el contingut siga accessible per a totes les persones, independentment de les seues habilitats. Utilitzar descripcions d’imatges, assegurar-se que els vídeos tinguin subtítols i transcripcions, utilitzar un contrast de colors adequat i assegurar-se que els enllaços són descriptius són només algunes maneres en les quals les empreses i institucions poden millorar l’accessibilitat en les seues publicacions en xarxes socials.

Si vols oferir als teus usuaris una accessibilitat universal completa, contacta amb nosaltres ací.