Les APP d’organismes públics, obligades per llei a ser accessibles.

El Reial Decret 1112/2018 estableix que totes les aplicacions pertanyents al sector públic a Espanya han de ser accessibles per a totes les persones, incloent les que tenen algun tipus de discapacitat, i han de passar un examen anual per garantir la seua accessibilitat.

En concret, els organismes obligats són:

  • Administració General de l’Estat
  • Administració de Comunitats Autònomes
  • Administració Local
  • Sector públic institucional
  • Administració de Justícia
  • Associacions en les quals participe l’Administració
  • Empreses que gestionen serveis públics
  • Llocs web i aplicacions mòbils que reben finançament públic i llocs web
  • Aplicacions mòbils (APP) de centres privats educatius, de formació o universitaris quan estiguen sostinguts total o parcialment amb fons públics.

Per a garantir l’accessibilitat, s’han de tindre en compte diversos factors i s’estableix l’avaluació anual segons la norma UNE-EN 301549 i les Decisions UE 2018/1523 i 2018/1524. En Meta Inclusiva, ens especialitzem en la implementació i avaluació de l’accessibilitat universal.

A més, altres empreses estaran obligades a que tant les seues webs com les seues aplicacions siguen accessibles a partir del 28 de juny de 2025.