Skip to content
Menu

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

www.metainclusiva.com

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (*LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.metainclusiva.com, (d’ara en avant, Lloc web) l’ostenta: *Narzar Torres García, amb NIF: , i les dades de contacte del qual són:

Direcció: C/ San Vicent Martir, 85

Telèfon de contacte: (+34) 662 671 821

Email de contacte: admin@metainclusiva.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara en avant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara en avant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas oferisca als Usuaris (d’ara en avant, Serveis) .

Meta Inclusiva es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell pogueren estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Meta Inclusiva puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.

L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari haja de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que haguera contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Meta Inclusiva, com els comentaris i/o espais de *blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions ací establides, així com les seues ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visite el Lloc web.

El Lloc web de Meta Inclusiva proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seua responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferides per Meta Inclusiva sense que siga contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Meta Inclusiva per a l’accés a uns certs Continguts o Serveis oferits pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a Meta Inclusiva sobre qualsevol fet que permeta l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no sols, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació.

En qualsevol cas, Meta Inclusiva no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de *blogging o de participació que puga haver-hi.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Meta Inclusiva i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc web de Meta Inclusiva es dirigeix a totes les persones, sense importar la seua edat, que puguen accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Meta Inclusiva no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Meta Inclusiva farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vaja a ser ininterromput o que estiga lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual puga accedir-se a través d’aquest Lloc web, estiga lliure d’error o cause un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Meta Inclusiva serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgisquen per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Meta Inclusiva tampoc es fa responsable dels danys que pogueren ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pogueren ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc web de Meta Inclusiva posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons) , directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible en Internet, sense que puga considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

Meta Inclusiva no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Meta Inclusiva ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, per la qual cosa Meta Inclusiva no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que pogueren contindre els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

Meta Inclusiva en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Meta Inclusiva no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Meta Inclusiva i que siguen enllaçats en aquest Lloc web.

L’Usuari o tercer que realitze un enllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web de Meta Inclusiva haurà de saber que:

No es permet la reproducció –totalment o parcialment– de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de Meta Inclusiva.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de Meta Inclusiva, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.

A excepció de l’enllaç, el lloc web en el qual s’establisca aquest enllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Meta Inclusiva.

L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre Meta Inclusiva i el titular del lloc web des del qual es realitze, ni el coneixement i acceptació de Meta Inclusiva dels continguts, serveis i/o activitats oferits en aquest lloc web , i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Meta Inclusiva per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) . Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Meta Inclusiva.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Meta Inclusiva. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això , no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el Lloc web.

En cas que l’Usuari o tercer considere que qualsevol dels Continguts del Lloc web supose una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Meta Inclusiva a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Meta Inclusiva es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Meta Inclusiva es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguen conforme a dret.

Aquest document d’Avís Legal i Condicions Generals d’ús del lloc web ha sigut creat mitjançant el generador de plantilla d’avís legal i condicions d’ús en línia el dia 16/07/2021.

Contacta amb nosaltres

Meta Inclusiva – Tots els drets reservats.

Contacta amb nosaltres

Meta Inclusiva – Tots els drets reservats.